Privacy Policy

De Privacy Policy van SoccerConcepts is van toepassing. U kunt pas klant worden bij Taltisport na onze goedkeuring. Gezien de aard van de samenwerking welke kwalificeert als B2B worden de strengste privacynormen gehanteerd.